Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace ohledně spolupráce s leteckou záchrannou službou

17. 8. 2021

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení velitelé jednotek,
s ohledem na potřebu zlepšení dostupnosti zdravotnické péče byla se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje dohodnuta spolupráce při dopravě posádky letecké záchranné služby (dále jen „LZS“). Tato spolupráce bude spočívat v tom, že KOPIS HZS JmK pro tyto potřeby aktivovat jednotky SDH obcí, prostřednictvím kterých bude doprava posádky zajištěna.
Při aktivaci jednotky k zajištění této spolupráce budou na předem definované místo prioritně vysílány dopravní automobily JSDH obcí s posádkou 1+1 (maximálně 1+3). Není žádoucí výjezd další techniky ani většího počtu osob. Úkolem jednotky bude pouze doprava posádky a věcných prostředků z místa přistání do místa události, příp. úkony spojené s bezpečností při přistání vrtulníku (kontrola přistávací plochy, uzavření komunikace, odstranění nebezpečných předmětů, apod.). Aktivace jednotek bude prováděna v souladu s požárním poplachovým plánem a také s ohledem na aktuální akceschopnost, dostupnost a vhodnost jednotek.
TELEFON: 950 630 111 ČNB pobočka Brno IČO: 70884099 FAX 950 630 207
Č.ú.: 10039881/0710
Pokud se jedná o plochu, která je v uzamčeném areálu, nemusejí vyslané jednotky do tohoto areálu vstupovat. Na základě dohody ani nebudou jednotky najíždět na nezpevněné plochy přistávacích ploch. Posádka LZS se po přistání vrtulníku dostaví k zásahovému vozidlu vyslané jednotky PO.
Přílohou Vám zasílám pravidla pro spolupráci jednotek PO při příletu vrtulníku LZS a přehled ploch využívaných pro noční lety LZS. Tímto Vás žádám, aby uvedené bylo prokazatelně zařazeno do odborné přípravy členů Vaší jednotky SDH obce.
S pozdravem
plk. Ing. Mojmír Richtr
náměstek ředitele pro úsek IZS a OŘ
HZS Jihomoravského kraje Elektronicky

Pravidla pro spolupráci JPO při příletu vrtulníku LZS
1. Pokud je místo pro přistání vrtulníku komunikace, zastav provoz v obou směrech.
2. Odstraň nebo zajisti volné předměty, které mohou odlétnout nebo být nasáty rotorem vrtulníku, zavři okna a dveře vozů v blízkosti místa přistání.
3. Buď na příjmu (radiostanice – územní kmitočet, územní TKG nebo TKG 112).
4. V případě jakéhokoliv nebezpečí v průběhu přiblížení a přistání vrtulníku okamžitě v zorném poli pilota zkřiž ruce nad hlavou do tvaru písmene X a opakuj pohyby z V do X, dokud vrtulník nepřeruší přistání. Jsi-li s posádkou vrtulníku ve spojení vysílačkou, opakuj v této situaci: Kryštof STOP-STOP-STOP.
5. Během přistání vrtulníku neměň svou polohu ani polohu vozů (pouze na přímý pokyn posádky vrtulníku).
6. Do ÚPLNÉHO zastavení rotoru se nikdy nepřibližuj k vrtulníku. Točí-li se rotor, je možný přístup k vrtulníku POUZE v doprovodu člena posádky vrtulníku.
7. Nepouštěj automobily ani osoby do blízkosti vrtulníku, za navedení techniky a osob odpovídá posádka vrtulníku.
8. Vždy mysli na svou vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních osob na místě. Vrtulník vždy může přistát na jiném vzdálenějším, ale bezpečnějším místě!
Signalizace nebezpečí během přistávání vrtulníku
Postup v noci – platí stejná pravidla jako ve dne +
1. Před příletem vrtulníku nech rozsvícené majáky a světla pro identifikaci místa přistání a pro zajištění vlastní bezpečnosti. Nikdy nepoužívej dálková světla a jakmile zpozoruješ vrtulník zajisti vypnutí i majáků.
2. Nikdy nesviť přímo na vrtulník ani jeho směrem (zejména proti směru jeho příletu).
Pozor na čelovky, svítilny na přilbách, oděvu či jiné přenosné svítilny!!!
Místo přistání v noci neosvětlujeme.

3. Rotor vrtulníku není ve tmě vidět. Zůstaň v bezpečné vzdálenosti až do jeho úplného zastavení.

Vytipované plochy pro možnost nočního přistání LZS - mimo nemocniční heliport

Místo                                            typ plochy                                          souřadnice
1 Nemocnice Hodonín                                 nemocniční heliport                                                48°51'52.272"N, 17°8'49.452"E
2 Budkovice                                               SLZ (sport. létající zařízení)                                     49°4'43.254"N, 16°21'22.022"E
3 Miroslav                                                  SLZ                                                                       48°55'54.806"N, 16°20'21.885"E
4 Nový Šaldorf - Znojmo                               travnaté letiště                                                       48°49'6.173"N, 16°4'2.578"E
5 Hatě                                                       SLZ                                                                       48°45'38.225"N, 16°3'30.559"E
6 Břeclav - Ladná                                        travnaté letiště                                                       48°47'26.659"N, 16°53'51.405"E
7 Velké Pavlovice                                        SLZ                                                                      48°52'59.994"N, 16°49'30.926"E
8 Bořetice                                                  SLZ                                                                      48°55'7.400"N, 16°50'41.066"E
9 Boleradice                                               SLZ                                                                      48°57'43.947"N, 16°50'1.110"E
10 Strážnice                                               SLZ                                                                      48°53'25.520"N, 17°17'51.532"E
11 Kyjov                                                     travnaté letiště                                                       48°58'56.342"N, 17°7'43.641"E
12 Kotvrdovice                                            SLZ                                                                      49°21'48.031"N, 16°47'19.296"E
13 Letovice                                              SLZ                                                                      49°32'39.626"N, 16°35'59.555"E
14 Bořitov                                                   SLZ                                                                      49°25'55.827"N, 16°35'27.150"E
15 Brťov                                                     SLZ                                                                      49°24'41.283"N, 16°29'45.522"E
16 Strachotín                                              nouzová plocha pro přistání                                     48°55'0.003"N, 16°39'42.608"E
17 Drnholec                                                nouzová plocha pro přistání                                     48°51'52.154"N, 16°27'48.106"E
18 Borovník                                                nouzová plocha pro přistání                                     49°21'24.885"N, 16°14'41.068"E
19 Archlebov                                              nouzová plocha pro přistání                                     49°2'40.549"N, 16°59'40.660"E
20 Vracov                                                   nouzová plocha pro přistání                                    48°58'51.109"N, 17°14'5.023"E
21 Mikulov                                                  parkoviště u kasina - vedle I52                                48°47'53.012"N, 16°37'54.514"E
22 Nedvědice                                              fotbalové hřiště                                                      49°27'31.981"N, 16°20'10.158"E
23 Olešnice                                               fotbalové hřiště                                                   49°33'3.948"N, 16°25'26.506"E
24 Vyškov                                                  travnaté letiště                                                       49°17'55.225"N, 17°1'26.663"E